Op deze website gebruiken we cookies, door deze site te gebruiken ga je hiermee akkoord.

Wij zijn dé expert op het gebied van:
- organisatie ontwikkeling in de openbare ruimte
- lean werken in de sociale werkvoorziening

We richten ons op de ontwikkeling van uw mensen, zij zijn immers de stuwende kracht van de organisatie!

Wat doen we?

Via interactieve workshops en praktijkopdrachten begeleiden wij uw medewerkers in hun ontwikkeling, 

zodat uw team optimaal presteert.  

Proces optimalisatie

Vanuit de lean filosofie werken wij aan de optimalisatie van de werkplek (5s), continue verbeteren in kleine stappen (kaizen) en gestroomlijnde werkprocessen (flow).

In- door- en uitstroom

Het inrichten van het werk- en leerbedrijf, waarin de juiste rolverdeling centraal staat. We maken gebruik van onze eigen e-learning module om de medewerkers duurzaam te ontwikkelen.

Teamontwikkeling

Uitgaande van de individuele kwaliteiten van teamleden koppelen we de opgave van de organisatie aan het team. We brengen de groeigebieden in kaart en gaan vervolgens 
samen aan de slag. 

Persoonlijke ontwikkeling

We beginnen het ontwikkel proces met zelfreflectie en de kernvraag:
 Waar liggen mijn persoonlijke kwaliteiten om aan te sluiten op de doelen van de organisatie?

Burgerparticipatie

We werken aan een eenduidige richting, aanpak en communicatie vanuit de gehele organisatie van wethouder tot vakman buitendienst.

Gastheerschap

We leren uw medewerkers om een aanspreekpunt te zijn en aan te sluiten op de vraag vanuit de wijk. Zij zijn immers de oren en ogen van uw organisatie. 

Onze filosofie

Op basis van onze praktijkervaring en lean filosofie zijn wij ervan overtuigd, dat het niet herkennen, ontwikkelen en gericht inzetten van aanwezige talenten de grootste verspiller in organisaties is. Wij richten ons op de ontwikkeling van de mensen en geloven dat er voor iedereen een passende manier bestaat om zijn of haar talenten te benutten.

 

‘We hebben niet allemaal hetzelfde talent, maar we zouden allemaal dezelfde kans moeten hebben om

onze talenten te ontwikkelen.’ 

– John F. Kennedy 

Onze werkwijze

Een verbetertraject starten we vanuit een heldere opgave in combinatie met een quick scan. We hanteren geen standaard programma maar bieden maatwerk welke aansluit op de fase waarin de organisatie en haar medewerkers zich bevinden. 

stap 1

Kennismaking

We achterhalen gewenste resultaten van de opdrachtgever. Wat is het doel en gewenste effect?

stap 2

Bedrijfsscan

We komen in contact met de organisatie door onder andere interviews en verkenning op de werkplek.

stap 3

Plan en uitvoering

We stellen een plan op en richten deze in middels programma's, workshops en praktijkleren.

stap 4

Evaluatie

We checken of de gewenste resultaten behaald zijn en waar nodig sturen we bij.

Leren in de praktijk
met SP&O

SP&O is een praktisch web-based ontwikkel systeem voor het doelgericht- en meetbaar ontwikkelen van alle medewerkers. Deze ontwikkel methodiek en evaluatie sluit tevens aan op de loonwaardebepaling. Een methode waarbij werkplekleren centraal staat. 

Medewerkers ontwikkelen zich in de eigen praktijk aan de hand van werkopdrachten die in de betreffende competenties en vakvaardigheden worden gescoord. Het scoren van de werkopdrachten gebeurt door een interne praktijkopleider. Zo ontwikkelt de medewerker zijn competenties in de beroepscontext.

Dat klinkt simpel, en dat is het ook!

Grip op ontwikkeling

Via een online dashboard bent u 24/7 op de hoogte van de ontwikkelingen van uw mensen en daarmee van uw organisatie. 

Methodische aanpak

Onze methode voor competentieontwikkeling is gebaseerd op successen ervaren in de praktijk, resultaatgericht en stapsgewijs.

Altijd inzicht

Onze web-based academie met (erkende) leer-werktrajecten geeft inzicht op proces- en individueel niveau. Hierdoor kunt u pro-actief sturen en verbeteringen realiseren.

Eigenaarschap

Gericht op intrinsieke motivatie, waarbij mensen beseffen hoe men positief kan bijdragen aan verbeteringen vanuit
eigen- en teamkwaliteiten.

Een greep uit onze projecten en relaties

Onze klanten beschrijven ons als: hands-on, authentiek, flexibel en resultaatgericht.

Gemeente Roermond

We hebben de businesscase en plan voor inrichting voor de overheids-b.v. Groen en Reiniging uitgewerkt.

Pantar Amsterdam

We hebben de teamleiders en voorlieden getraind en gecertificeerd op lean werken in de SW.

Onderhoud Enschede

Wij hebben de samenvoeging van ambtelijk en SW begeleid middels opleidingen. Daarnaast hebben we het werkbedrijf begeleid naar een overheids-b.v.

Groen & Doen Roermond

Oprichting en opstarten van de overheids-b.v. Groen en Reiniging.

Gemeente Rheden

We hebben middels het project 'Gastheerschap' de afdeling buurtbeheer via een studiehuis model getraind op het klant- en gebiedsgericht werken.

Gemeente Beesel

We hebben de processen van de leer- en werkorganisatie ingericht, inclusief afstemming tussen sociaal domein en het werkbedrijf.

Gemeente Woensdrecht

We hebben de ontwikkeling van vijf wijkteams begeleid. Vooral gericht op verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag en aanspreken en slimmer werken als één team.

WAA groep Venlo

We hebben het programma 'Eigenaarschap' voor jobcoaches en teamleiders begeleid. Ook hebben we de voorlieden en teamleiders getraind op lean werken in de SW.

Empatec Sneek

We hebben bijgedragen aan de teamontwikkeling vanuit de DISC methode. Daarnaast verbeteringen doorgevoerd op de werkvloer vanuit de lean filosofie.

Gemeente Doesburg

We hebben de businesscase voor het leer- en werkbedrijf opgesteld. Een mooie samenwerking tussen Ruimte en Sociaal.

Gemeente Goeree-Overflakkee

We hebben de uitvoeringsdienst begeleid bij het samen slimmer en efficiënter werken

Gemeente Landgraaf

We hebben de leerwerk organisatie ingericht, door het trainen van praktijkopleiders en leermeesters door middel van SP&O.

Neem contact op!

  PTC Doon B.V.

  Rossumerstraat 14
  7636 PL Agelo (Ootmarsum)

  T 085 3038 137
  info@ptcdoon.nl 

  KVK 56785992 –BTW NL852301.01.248.B01