Visie bepaling openbare ruimte en leefomgeving

27 oktober 2022

Een vertegenwoordiging van Raad en College zijn tijdens een werkconferentie op 6 oktober jl. meegenomen in de verkenning van de keuzes die zij belangrijk vinden voor hun gemeente. Deze keuzes vormen het fundament voor het toekomstscenario van inrichting van beheer en uitvoering openbare ruimte.

Conclusie en samenvatting