Een vangnet remt de creativiteit

27 oktober 2022

Vier jaar geleden besloot de WAA groep nv om de medewerkers alleen nog maar duurzaam te detacheren en te stoppen met eigen productie. “Waarom zouden we hun talenten alleen benutten binnen de muren van een werkbedrijf? Als we echt trots zijn, laten we iedereen volwaardig meedoen in de maatschappij.”

Aan het begin was het moeilijk om voor iedereen een passende plek te vinden. “In het eerste jaar kwam nog geregeld de vraag: ‘Moeten we niet tóch een kleine hal hebben voor de moeilijkste 20 personen? Een vangnet?’ Ons antwoord was standaard: ‘Nee.’ Want een vangnet remt de creativiteit.”

Daarom denken ze bij WAA groep nv nu niet meer in vacatures, maar in arbeidsvraagstukken. En door zelfkritisch te blijven zijn ze sterker geworden, aldus Marc Paulissen. “Het is niet de beperking of handicap van de medewerker waardoor een plaatsing niet lukt, maar onze eigen beperking en handicap om niet de juiste match te maken.”

Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation” – Red Hot Chili Peppers

Ruim 4 jaar geleden werd ik gevraagd voor een opdracht bij de WAA Groep. Een opdracht die me direct aansprak: we gaan de medewerkers alleen nog maar duurzaam detacheren en we stoppen met onze eigen productie.

Ik dacht terug aan de periode dat ik bij de DCW werkte. In 2003 zijn we daar, geïnspireerd door de toenmalige directeur Harm Kelderman, gestart met de verandering van een puur werkbedrijf naar een werk-ontwikkelbedrijf. Onze motivatie haalden we uit het feit dat wij trots waren op onze medewerkers. Waarom zouden we dan stigmatiseren en hun talenten alleen benutten binnen de muren van een werkbedrijf? Als we echt trots zijn, dan laten we iedereen volwaardig meedoen in de maatschappij. Onze ultieme droom was dat we totaal geen eigen activiteiten meer zouden hebben, alleen een aantal kantoren voor de ondersteunende organisatie.

Die droom lukte destijds nog niet bij DCW, maar is inmiddels bij de WAA werkelijkheid geworden!

“Het was niet de beperking of handicap van de medewerker waardoor een plaatsing niet lukte, maar onze eigen beperking en handicap om niet de juiste match te maken.”

Marc Paulissen, algemeen directeur WAA Groep

Aan het begin was het pittig. Er was nog een hal, hal K, waar maar liefst 75 medewerkers werkten waarvan men vond dat ze niet extern konden werken, om welke reden dan ook. We hadden toen nog maar 3 maanden voor de verhuizing naar de 3 kantoren, 1 kantoortuin en 3 overlegruimten. Meer was er niet. Van denken in problemen in recordtijd naar denken en handelen in mogelijkheden. Binnen 6 maanden hadden we een werkplek voor 45 personen. En om die werkplekken ook duurzaam te laten zijn, vroeg dat veel aandacht en begeleiding van de jobcoaches.

En ja, in het eerste jaar kwam nog geregeld de vraag: “Moeten we niet tóch een kleine hal hebben voor de moeilijkste 20 personen? Een vangnet?” Ons antwoord was standaard: “Nee.” Want een vangnet remt de creativiteit. “Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation”. En creatief zijn we geworden. Niet meer denken in vacatures, maar in arbeidsvraagstukken die we aanpakten. Vanuit de attitude we dat we het kunnen. En als het fout ging lag het niet aan de medewerker of aan de klant, maar per definitie aan onszelf. Het was niet de beperking of handicap van de medewerker waardoor een plaatsing niet lukte, maar onze eigen beperking en handicap om niet de juiste match te maken. We bleven het voortdurend bij onszelf zoeken. En door die zelfreflectie en feedback werden we sterker.

Een kers op de taart was de samenwerking met logistiek bedrijf Seacon/Brand Loyalty, die startte in augustus 2021. Zij waren destijds ontevreden over de arbeidsplaatsingen vanuit het uitzendbureau, waarop wij om een kans hebben gevraagd. Die kregen we! Met een lean geschoolde kwartiermaker en werkbegeleiders richtten we de werkplekken in, instrueerden we de medewerkers en runden we de productie. De kwaliteit was al snel 99% en na 3 maanden boekten we betere resultaten dan het uitzendbureau voor ons. En dat deels met medewerkers die voorheen in hal K werkten! Tijdens de evaluatie begin dit jaar kregen we het grootste compliment van Seacon: “De samenwerking met WAA Groep is het beste wat ons de afgelopen jaren is overkomen.”

Ik ben ervan overtuigd dat dit niet mogelijk was geweest met een vangnet. Dan gaan medewerkers namelijk hal K-gedrag vertonen en zijn wij nog meer overtuigd dat ze ongeschikt zijn. Een self-fulfilling prophecy.

Sinds een paar weken zijn we bij een nieuwe klant gestart en ook die gaan we overbluffen, verbazen en binden. We zijn er nog niet, want ons doel, iedereen duurzaam aan het werk, hebben we nog niet gerealiseerd. Maar zonder hal K en mét zelfkritiek weet ik zeker dat er kansen in ons netwerk voorbij gaan komen om ook de laatste medewerkers duurzaam te plaatsen. In een context waarin ook zíj excelleren!