Gemeente Woensdrecht

14 april 2019

Opdrachtgever

Gemeente Woensdrecht

Medewerkers van de gemeente Woensdrecht en de WVS groep werken samen voor afdeling wijkbeheer in verschillende wijkteams. De opdrachtgever van de afdeling wijkbeheer hanteert de CROW beeldkwaliteit als de kwaliteitsafspraak. Binnen de gehele gemeentelijke organisatie is medio 2017 de beweging naar zelfsturing in gang gezet. Middels ons lean programma met toepassing van DISC (houding en gedrag) is het slimmer integraal samenwerken als één team sterk toegenomen.