Wat we doen

Wat we doen?

Proces optimalisatie

Op basis van onze praktijkervaring en lean filosofie zijn wij ervan overtuigd, dat het niet herkennen en gericht inzetten van aanwezige talenten de grootste verspiller in een organisaties is. 
Onze workshops zijn daarom grotendeels gericht op het gedrag van uw medewerkers.

5S - Werkplekorganisatie

Het voorkomen van ongelukken en overbodige handelingen is het uitgangspunt van de workshops die we organiseren. Met behulp van praktische oefeningen op de eigen werkplek werken we aan de hiervoor benodigde gezamenlijke mentaliteitsverandering. We sluiten hierbij aan op de toolbox sessies en de VCA normen. 

Kaizen - Stap voor stap verbeteren

We leren deelnemers het werkplezier te vergroten door slimmer te werken. Samen onderzoeken we hoe we telkens kleine verbeteringen kunnen doorvoeren in het werk en hoe we deze verbeteringen kunnen delen met onze collega’s. Dankzij deze methode blijft uw team zich continue verbeteren en optimaliseert de efficiëntie van uw organisatie.

Lean - Verander & optimalisatietrajecten

Aan de hand van samen gemaakte, projectmatige doelstellingen wordt een passend team samengesteld. Als procesleider begeleiden wij gedurende 8 tot 12 sessies de teamleden volgens een resultaatgerichte lean verbetermethodiek (DMAIC). Het elimineren van verspilling en verkorten van doorlooptijden met focus op de kwaliteit, resulteren in lagere kosten en meer tevredenheid bij uw klanten (flow). 

DISC - Werken als één team

Het individuele DISC-assessment geeft aan de hand van 24 stellingen inzicht in de communicatie,  gedragskenmerken en persoonlijke kwaliteiten. Aan de hand van deze persoonlijke kwaliteiten van alle teamleden bepalen we de kracht en de uitdaging van het team. Met behulp van de PDCA methode worden middels werkopdrachten de verbeteracties in stapjes geïmplementeerd en geborgd.

Een voorbeeld uit de praktijk

Werken als één team

DISC teamwiel met een visuele weergave van de kracht van het team.